Team PTL utför borrning för vatten- och energibrunnar. Vi är anslutna till Geotec, Svenska Borrentreprenörers branschorganisation – din garanti för ett seriöst bemötande och professionellt utförande av dricksvattenbrunnar.

Geotecs vatten- och energibrunnar är typgodkända. Godkännandet omfattar samtliga i brunnen monterade komponenter, tryckkärl och rördelssats.

Energibrunn

Att skaffa en energibrunn är en betydelsefull investering under mycket lång tid. En energibrunn med tillhörande rörsystem har nämligen en livslängd på mer än 100 år. En värmepump som utvinner energi från en djupborrad energibrunn utgör en mycket effektiv och lönsam energikälla. Flera generationers värmepumpar kommer att kunna utnyttja en och samma energibrunn.

För att säkerställa högsta kvalitet på anläggningen utför vi på Team PTL brunnsanläggningen på ett professionellt sätt och enligt gällande regler.

Vattenbrunn

En borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.

Vi har modern utrustning för att borra vattenbrunnar på ett tidseffektivt och tekniskt tillförlitligt sätt men även ett stort kunnande och bred erfarenhet för att ge en vattenanläggning med optimal effekt.