Tekniken påminner mycket om bergvärme, men istället för att borra ett djupt hål i marken läggs rör ned på sjöbotten. För på samma sätt som solenergi lagras i berg och jord lagras den också på sjöbotten. Sjövärme är ett miljövänligt alternativ utan utsläpp eller miljöfarliga gaser. Den enda åverkan som blir på moder jord är faktiskt grävarbetet från sjön till huset.

Läs mer här