Det här är en metod som helt enkelt tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut. Med frånluftsvärme får du ett både ekonomiskt och miljövänligt system, helt enligt återvinningsprincipen, som både värmer hus och skapar tappvarmvatten. Dessutom bidrar systemet till en effektivare ventilation i huset.

Läs mer här